Informatie

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 7.30h tot 18.30h
Te voorzien door de ouders:
Pampers
Reservekledij
Melkpoeder, flessenwater, zuigflesjes

Vakantiedagen - ziektedagen - tarief

Het kinderdagverblijf werkt met het IKG-systeem (inkomst gerelateerd = individueel tarief volgens inkomen van de ouder(s)). Op jaarbasis hebt u recht op 18 respijtdagen = gerechtvaardigde afwezigheden (vakantie, ziekte) de sluitingsdagen van het kinderdagverblijf zijn hierin niet begrepen. Elk jaar wordt in de loop van de maand december een jaarplanning met de feest- en brugdagen aan de ouders bezorgd.
Extra afwezigheidsdagen bovenop de 18 respijtdagen worden aangerekend aan het maximum oudertarief, 27,71 euro per dag.
Ouders ontvangen maandelijks een duidelijke afrekening met vermelding van de opvangdagen en het te betalen bedrag.
Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste op de 10de van de maand.
In het inkomstentarief zijn de maaltijden inbegrepen, met uitzondering van flesvoeding (voor de baby's).
Per maand wordt een bijkomende kost van 7€ aangerekend voor de afvalverwerking, verzorgingsproducten en administratiekost. Pampers dienen door de ouders worden meegebracht.
We beschikken over het ‘attest van toezicht‘ van Kind en Gezin. Hierdoor is het mogelijk om een fiscaal attest voor de opvang aan de ouders te bezorgen wat een belastingsvoordeel opbrengt voor de ouders van € 11,20 per dag per kind.

Inschrijving

De inschrijving gebeurt persoonlijk na een bezoek met rondleiding in ons kinderdagverblijf. Wij werken niet met een wachtlijst. Een gereserveerde door ons bevestigde plaats garandeert de opvang van uw kindje op het door de ouders gekozen instapmoment. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Voor een rondleiding kan je steeds telefonisch op 03/281.26.33 of mail aan idefacq@skynet.be een afspraak maken.